TikTok marketing: TikTok als marketingtool | Partout (2024)

Home TikTok marketing

TikTok is een platform voor korte filmpjes, vaak gecombineerd met muziek. Het kanaal is geschikt om creatieve en grappige content te verspreiden onder tieners en jongvolwassenen.TikTok marketing inzetten voor jouw bedrijf? Dit zijn de mogelijkheden.

Met ruim 3 miljoen Nederlandse gebruikers is TikTok het snelst groeiende social media platform van Nederland. Steeds meer bedrijven overwegen daarom om TikTok als marketing tool in te zetten inhun marketingstrategie. Wat TikTok populair maakt is de mix van zelf videomateriaal creëren, filmpjes editen (met o.a. muziek en speciale effecten) en filmpjes bekijken.

Informatie over TikTok

Waarvoor gebruik je TikTok marketing:

 • Product- of dienstpromotie

 • Het opbouwen van een band met volgers

Voordelen van TikTok marketing:

 • TikTok is gemakkelijk in gebruik

 • TikTok is zeer geschikt voor (korte) filmpjes van maximaal 10 minuten seconden

 • Groot bereik van (vooral) jongere doelgroep

 • Gemiddelde tijdsduur van een bezoek aan TikTok is ongeveer 11 minuten, daarmee staa TikTok wereldwijd op nummer 1.

Hoe werkt het algoritme van TikTok?

TikTok heeft een uniek algoritme, waarmee ze zich onderscheiden van andere social media kanalen. Je kunt namelijk 'viral' gaan als je weinig volgers hebt. Het is daarom een interessant kanaal om in te zetten voor je bedrijf: als je de juiste content maakt kun je zo duizenden tot miljoenen views behalen. Of je 'viral' gaat hangt af van of ontvangers van je bericht die TikTok afkijken, liken, reageren, delen of reposten.

Is TikTok interessant voor bedrijven?

TikTok is als marketing tool voor bedrijven interessant om in te zetten. Uit onderzoek blijkt dat TikTok zorgt voor een hoge betrokkenheid bij de berichten die de gebruiker ontvangt. Dekrachtige combinatie van relevantie en betrokkenheid van berichten, zorgt voor een aangename ervaring voor de gebruiker. Hierdoor worden ze ontvankelijkervoor merkboodschappen en call-to-actions van bedrijven. De gebruiker zal daarom eerder een adverentie op TikTok onthouden, dan bijvoorbeeld een advertentie op TV.

Vaak wordt de aanname gemaakt dat TikTok alleen voor jongeren is. Toch blijkt uit onderzoek dat het gebruik onder de groep twintigers blijft stijgen tot, op dit moment, wel 1,1 miljoen in 2022. Ook de groep van 40 jaar en ouder is goed voor ongeveer 700.000 gebruikers. TikTok marketing is dus aantrekklijk voor bedrijven met variërende doelgroepen.

Om TikTok gebruikers te bereiken kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld content met relevante hashtags, het creëren én/of meedoen aan challenges. Anders dan bij andere sociale mediakanalen, waarbij de kwaliteit van de content erg belangrijk is, speelt dit bij TikTok een minder belangrijke rol. De gebruikers zijnminder geïnteresseerd in de kwaliteit van de video, maar juist geïnteresseerd in de originaliteit van de content. Het is vooral van belang dat een bedrijf authentiek en persoonlijk blijft, zodat je als bedrijf of merk betrouwbaar over blijft komen.

Het gebruiken van user-generated content, ofwel content die gemaakt is door een creator (bijvoorbeeld een influencer), draagt bij aan deze authenticiteit. Ook blijkt uit onderzoek dat jongeren gecharmeerd zijn van interactieve ervaringen op TikTok. Bijvoorbeeld als gebruikers worden aangemoedigd om video’s van zichzelf te delen die vervolgens door een bedrijf/merk gedeeld wordt.

Hoe krijg je meer bereik op TikTok?

Influencers

Een influencer op TikTok kan gedefinieerd worden als iemand die frequent video’s plaatst en daarmee veel gebruikers bereikt. Als er gebruik wordt gemaakt van een influencer om het merk te promoten, is het van belang dat de inhoud door de influencer zelf wordt gemaakt. Zij weten als geen ander wat hun volgers leuk vinden en daarnaast blijven ze authentiek tegenover hun volgers. Ook is het van belang dat het product of merk dat ze promoten ook bij de influencer past. Influencer marketing op TikTok werkt namelijk alleen als de influencer het product dat hij of zij promoot, normaal gesproken ook zou gebruiken. Wordt deze integriteit niet gewaarborgd, dan zal het promoten van het product niet slagen.

Bedrijfsprofiel

Je kunt als bedrijf een eigen account maken en content plaatsen. Via deze manier laat je zien wat je merkpersoonlijkheid is. Je kunt zo op een laagdrempelige manier het publiek in contact laten komen met jouw merk. De gebruikers van TikTok verwachten echter wel, dat je als merk óókTikToksmaakt en géén gepolijste videos of advertenties. Hierbij geldt: hoe echter, hoe herkenbaarder, hoe authentieker, hoe beter!

TikTok challenges

TikTok challenges zijn filmpjes waarin een activiteit wordt uitgevoerd (zoals een dansje) waarmbij je andere gebruikers uitdaagt om hetzelfde te doen. Op TikTok worden veel challenges bedacht, uitgevoerd en bekeken. Als bedrijf kun je meedoen aan een bestaande TikTok challenge of zelf een leuke challenge bedenken. Als een TikTok challenge aanslaat (viral gaat), zorgt dit voor meer exposure van je merk of bedrijf. Het is belangrijk dat challenges passen bij wat je wilt uitstralen als bedrijf.

Interactie

Op TikTok worden regelmatig producten getest en aangeprijsd. Als jouwklanten bijvoorbeeld een TikTok filmpje plaatsen waarin ze jouw product testen of hun mening geven, kun je hier gebruik van maken. Je kunt een actieve houding aannemen en reageren op dit soort filmpjes. Er is op TikTok een mogelijkheid om video's te ‘duetten’. Een duet is een gefilmde reactie op een TikTok filmpje van iemand anders. Als bedrijf film je je reactie op het filmpje over jouw product, waardoor anderen een tevreden klant zien. Dit zorgt voor vertrouwen in je bedrijf en motiveert andere gebruikers ook te plaatsen, zodat ze worden genoemd door het bedrijf.

Hoe adverteer je op TikTok?

Sinds kort is het in Nederland ook mogelijk om te adverteren op TikTok. Door middel van een biedsysteem, komt het bedrijf met het hoogste bod op de ‘voor jou’ pagina van de gebruiker. Dit is de enige plek waar de TikTok advertentie te zien zal zijn. Als bedrijf kun aangeven wat het doel is van je campagne: bereik, verkeer, app installaties, aantal weergaven of conversies.

Verschillende TikTok advertentietypen zijn:

 • Brand Takeover: is een advertentie die onmiddellijk verschijnt zodra een gebruiker de app opent en volledig beeldvullend is. Je ‘claimt’ hiermee de aandacht van de gebruiker. Deze brand take-over kan een 3 seconde durende foto zijn, of een tussen de 3 en 5 seconden durende video zijn.

 • Top View: een video die tussen de 5 en 60 seconden kan duren. Het zijn beeldscherm-vullende TikTok advertenties met geluid, die gebruikers zien wanneer ze TikTok openen. De advertentie wordt direct getoond als de gebruiker naar de ‘Voor jou’- pagina gaat.

 • In-Feed: is een TikTok advertentie video die tussen de 5 en 60 seconden kan duren.Het is een video die op de ‘voor jou’ pagina van de gebruiker komt.Hier staat de naam, een korte advertentietekst en een ‘call to action’ button. Dit type TikTok advertentie is geschikt voor het genereren van de volledige aandacht van de gebruiker. Als bedrijf kun je aangeven wat het doel is van je campagne: bereik, verkeer, app installaties, aantal weergaven of conversies.

 • Tile Experience: is een In-Feed advertentie waarbij er bepaalde producten worden uitgelicht. Je kunt een Call to Action toevoegen zoals 'Nu shoppen' om mensen meteen door te laten klikken naar de site of het product.

 • Branded Effect: filters worden veelvuldig gebruikt in TikTok video’s. Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om filters te creëren. Zelfgemaakte filters kunnen door andere TikTokkers worden gebruikt. Om een groter bereik te generen voor je campagne kan het aantrekkelijk zijn om als bedrijf zelf een TikTok filter te maken en te gebruiken. Zodra andere gebruikers jouw filter(s) gebruiken, zal het bereik van jouw account toenemen.

 • Creator Marketplace: is een manier om in contact te komen met creators en influencers. Zij zijn degene die jouw doelgroep kunnen bereiken. Je kiest een influencer met wie je wil samenwerken om jouw merk te promoten.

 • Cost-per-timeadvertenties: hieronder vallen verschillende soorten advertenties. Zo heb je bijvoorbeeld Brand Takeover, een TikTok advertentie die onmiddellijk verschijnt zodra een gebruiker de app opent en volledig beeldvullend is. Ook heb je TopView, waarbij een TikTok advertentie wordt getoond op de 'voor jou’ pagina.

Tips voor TikTok marketing

Tip 1: Zet je TikTok account om naar een pro-account: als nieuwe gebruiker van TikTok krijg je automatisch een standaard account. Zorg dat deze gelijk wordt omzet naar een pro-account. Dit is gratis en zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot uitgebreide statistieken. Zo heb je inzicht in het aantal views, volgers en profielweergaven. Ook krijg je inzicht in de locaties en het geslacht van je volgers.

Tip 2: Koppel je andere social media-accounts aan TikTok: het is mogelijk om andere sociale mediakanalen (Instagram, YouTube, Facebook) te koppelen aan je TikTok account. Dit geeft volgers de mogelijkheid om andere sociale mediakanalen te volgen én de content van TikTok kan gelijk geplaatst worden op andere sociale mediakanalen. Dit zorgt voor meer bereik van je TikTok content.

Tip 3: Gebruik ondertiteling bij je video’s: TikTok wordt vooral gebruikt op mobiele telefoons. Het is daarom verstandig om sommige video’s te voorzien van ondertiteling. Niet bij alle video’s is dit van toepassing, maar als beeldmateriaal alleen niet duidelijk genoeg is, kan ondertiteling helpen. Denk bijvoorbeeld aan video’s waarin iets uitgelegd wordt. Bedenk als bedrijf/merk wanneer het toevoegen van ondertiteling meerwaarde heeft en wanneer niet.

Tip 4: Zorg dat je TikTok content authentiek, orgineel en persoonlijk is. Het gaat bij TikTok niet om een kwalitatief goede video, maar meer om de persoonlijkheid die een video uitstraalt. Hierdoor zul je betrouwbaarder overkomen.

Tip 5: Interactie is belangrijk. Als jouwklanten bijvoorbeeld een TikTok filmpje plaatsen waarin ze jouw product testen of hun mening geven, kun je hier gebruik van maken. Je kunt deze filmpjes liken, erop reageren of 'duetten'. Een duet is een gefilmde reactie op een TikTok-filmpje van iemand anders. Als bedrijf film je je reactie op het filmpje over jouw product, waardoor anderen een tevreden klant zien. Dit zorgt voor vertrouwen in je bedrijf en motiveert andere gebruikers om over je bedrijf of merk te plaatsen.

Aan de slag met TikTok marketing

Wil je de kansen vanTikTok marketing voor jouw bedrijf of merk benutten? Wij kunnen je helpen met o.a. de invulling en decontentcreatievan TikTok marketing. En natuurlijk met het adverteren op TikTok Neem vooral contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat TikTok voor jou kan betekenen.­

Dit soort werk dus.

Als bureau ben je zo goed als je laatste projecten. Dat komt goed uit, want daar zijn we best trots op. Maar onze beste werk moet nog komen. Zullen we dat samen maken?

Cases

TikTok marketing: TikTok als marketingtool | Partout (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6326

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.